10 Kasım 2015 Salı

Tek Soruluk Telafi Sınavı

8 Kasım 2015

Sevgili sınıf,

Geçen hafta (3 Kasım 2015 tarihinde) gerçekleştirilen Açık Sınav’da ülkenin yorumlanması güç siyaset sahnesini kavramak için sizlere bir paragraflık bir metin verilmiş, bu metni araç olarak kullanarak bir analiz geliştirmeniz istenmişti.

Gelen cevaplar değerlendirildiğinde, “evde elektrikler kesikti, çalışamadım” şeklindeki gerekçelerle boş kâğıt verenlerin ezici çoğunlukta olduğu gözönüne alınarak, sınıfın hüzün verici seviyesini biraz yükseltmek amacıyla, sizlere yeni bir fırsat verilmesine karar verilmiş olup, sınavın aynı sorularla bir kez daha tekrarı cihetine gidilmektedir.

İlaveten, yalnızca genel depresyon ya da melankoliyi dağıtmak amacıyla, sadece bir kereye mahsus olmak üzere, 2 puanlık bir de “bonus” sorusu sorulması kararlaştırılmıştır. Böylelikle, sınıfın çalışkan ve disiplinli öğrencilerinin –onlar kendilerini bilirler– ekstradan küçük bir gayret sarfetmek suretiyle, eski ve yeni tüm soruları doğru ve eksiksiz cevaplamaları halinde 10 üzerinden 12 almaları olanağı doğmaktadır.

(Tembel ve disiplinsiz öğrenciler – onlar da kendilerini bilirler – içinse an itibariyle yapılacak fazla birşey olmadığı açıktır.)

İşte bonus test sorunuz:

Geçen sınavdaki ana soru metninde tarif edilen yönetim biçimine geçilmesi tehlikesini önlemek için başvurulacak şu aşağıdaki yöntemlerden hangisi sizce en etkili olanıdır?

a) Dostu düşmanı, tanıdıkları sorumlu tutup sabahtan akşama onlara sövüp saymak.

b) Eve kapanıp televizyon ve bilgisayar ekranları başından en az 6 ay kalkmamak.

c) Âlemlere akmak ve paralar tükenene kadar eğlenceden eğlenceye koşup coşmak.

d) Evi barkı dağıtıp, küresel iklim değişikliğinden en az etkilenecek ülkeye göçmek.

e) Yenilgi kesin olsa da adalet, eşitlik, özgürlük kavgasının “müthiş sorumluluğu”nu almak. (bkz:)


İpucu için bkz: Edirne'de mahallesindeki tek parkın yapılaşmaya açılmaması için direnen Kıymet Peker.

[NOT: “Hiçbiri” veya “Hepsi”, şıklar arasında yer almamaktadır; lûtfen yazmayınız!]

Hepinize başarılar!

Ömer Madra
8 Kasım 2015

3 Kasım 2015 Salı

Açık Sınav


Merhaba sınıf,
Hırsızlar, polisler, intihar bombacıları, gangsterler, mankurtlar ve kayyumlar arasında geçen heyecanlı bir seçim öncesi dönemini geride bıraktıktan sonra artık yeniden okullu olduk. Şimdi, kalemleriniz ve kâğıtlarınız hazırsa, Siyaset Bilimine Giriş dersimizin ilk sınavına girmeye de hazırsınız demektir. Soru metni aşağıdadır:

[Faşizm benzeri bir yönetim kurmak için] ana unsurlar yerli yerinde: Zayıf bir yasama organı, hem itaatkâr hem de baskıcı bir adli sistem, yönetici sınıfı oluşturan zenginleri, nüfuzlu kişileri ve şirketleri sürekli kayırırken daha yoksul vatandaşları âciz durumda ve siyasi umutsuzluk içinde tutacak, orta sınıfları ise işsizlik korkusu ile ekonominin yeniden düzelmesi halinde muhteşem ödüllere kavuşma beklentisi arasında iki arada bir derede bırakacak şekilde mevcut sistemi sulandırmaya kararlı bir partiye...dayanan bir siyasi parti sistemi. Bu düzenin suç ortaklığını yapanlar ise şunlar: sahipleri giderek az sayıda kişinin elinde toplanmış bir havuz medyası, hayırsever şirket sahipleriyle bütünleşen üniversiteler; iyi fonlanmış düşünce havuzları ile muhafazakâr vakıfların bünyesinde yapılanmış bir propaganda mekanizması; ülkedeki yerel polis teşkilatları ile ulusal kolluk kuvvetlerinin giderek daha sıkı işbirliği yaparak teröristlerin, şüpheli yabancıların ve ülke içindeki muhaliflerin kimliğini belirleme çalışmaları yürütmesi...

SORU 1: Yukarıdaki metnin yazarı olan tanınmış siyaset bilim hocası kimdir?
SORU 2: Metin hangi tarihte, hangi yayın organında, hangi vesile ile yayımlanmıştır?
SORU 3: Ülkenin yorumlanması güç siyaset sahnesini kavramak için yukarıdaki metni bir araç olarak kullanarak kısa (130 kelimeyi geçmeyecek) bir mukayeseli analiz yapınız.
Hepinize başarılar!
***
[NOT: Puanlama:  1. Soru: 2 puan; 2. Soru: 3 Puan; 3. Soru: 5 puan = Toplam: 10 puan]
[NOT 2: Cevap anahtarı için bakınız:
Çağın önde gelen filozoflarından siyaset teorisyeni ve yazar Profesör Sheldon Wolin 21 Ekim 2015 tarihinde 93 yaşında hayata veda etti. Hakkındaki anma yazısı ve ve kendisinin bundan 12 sene önce ABD’nin Irak işgalinin hemen ardından Nation dergisi için kaleme aldığı anıtsal “Inverted Totalitarianism” (Başaşağı Totaliterlik) makalesinin bir değerlendirmesi için şurada: www.thenation.com/authors/richard-kreitner/]

Ömer Madra
2 Kasım 2015